Sign up – kurset tona gjermane në Cyrih

Sign up për kurset tona gjermane në Cyrih – Sprachschule Aktiv.

  (1) Adresa juaj:

  (2) Informazionkursi:

  (3) Pagesa:

  (4) Vërejtje, Shënime:

  (*) Tuaj AGB e kam lexuar dhe pranuar.

  Sprachschule Aktiv Zürich

  Adresë: Wehntalerstrasse 293, 8046 Zürich
  Tel.: +41-43- 540 09 53
  Tel.: +41-79- 943 72 12
  Mail: kontakt@sprachschule-aktiv.ch
  Web: www.sprachschule-aktiv.ch