Sign up – kurset tona gjermane në Cyrih

Sign up për kurset tona gjermane në Cyrih – Sprachschule Aktiv.

(1) Adresa juaj:

(2) Informazionkursi:

(3) Pagesa:

(4) Vërejtje, Shënime:

(*) Tuaj AGB e kam lexuar dhe pranuar.

Sprachschule Aktiv Zürich

Adresë: Wehntalerstrasse 293, 8046 Zürich
Tel.: +41-43- 540 09 53
Tel.: +41-79- 943 72 12
Mail: kontakt@sprachschule-aktiv.ch
Web: www.sprachschule-aktiv.ch